gitaar
  • Gitaarles
  • Leer alles over akkoestische of elektrische gitaar. Noten, akkoorden, techniek en liedjes!
pianoles
  • Pianoles
  • Snel online piano of keyboard leren spelen? Met deze cursus kan je snel liedjes spelen.
drumles
  • Drumles
  • Leer snel drummen. Ritmes, noten lezen, meespelen met muziek en fills en solo's!
zangles
  • Zangles
  • Leer in korte tijd goed zingen. Zuiver zingen, stemoefeningen, zangtechniek en vrolijke songs!
basgitaar
  • Basgitaarles
  • De basgitaar is onmisbaar en de basis van elke band. Leer bass spelen in een korte tijd!

Algemene Muzikale vorming (AMV)

Wellicht heb je wel eens gehoord over de cursus AMV. De algemene muzikale vorming wordt door veel muziekscholen in Nederland aangeboden (of een variant hierop). Op deze pagina vind je meer informatie over AMV en soortgelijke muzieklessen voor kinderen. Soms wordt er samengewerkt met een lokale muziekvereniging (harmonieorkest, fanfare of brassband). 

De cursus Algemene Muzikale Vorming is voor kinderen vanaf groep vier van de basisschool. Kinderen zijn ontvankelijk voor nieuwe indrukken op allerlei gebied, dus ook op het muzikale gebied. AMV laat de kinderen op een speelse manier kennismaken met, en het zelf bespelen van muziekinstrumenten. Zo geeft de AMV een brede basis om te zien of er voldoende muzikale aanleg en motivatie bij uw kind aanwezig is om over te stappen naar een instrument. De lessen worden na schooltijd gegeven en vinden zoveel mogelijk plaats in het eigen dorp. Indien er te weinig aanmeldingen zijn in een bepaald dorp en/of van leerlingen met een bepaalde leeftijd, kan worden besloten om de cursus voor dat jaar niet door te laten gaan. Wellicht is er in dat geval in een ander dorp wel gelegenheid tot het volgen van AMV-lessen.

Cursusduur voor leerlingen uit groep vier en vijf van de basisschool is de cursusduur twee jaar, de les duurt 30 to 45 minuten per week, afhankelijk van de groepsgrootte. Voor leerlingen vanaf groep zes bestaat de mogelijkheid om een één-jarige cursus te volgen. Deze lessen zijn wekelijks, behalve in de schoolvakanties en duren 45 minuten.

De twee-jarige cursus het accent op: muziek beluisteren, bewegen op muziek, zingen, spelen op ritme-instrumenten en kennismaken met het noteren van muziek. In het eerste jaar wordt dit gedaan met behulp van een klokkenspel. In het tweede jaar worden bovengenoemde gebieden uitgebreid. Ook maken de leerlingen dan kennis met andere instrumenten, het beluisteren ervan en het gaan bekijken en uitproberen. In de één-jarige cursus is de inhoud globaal hetzelfde, het tempo ligt alleen hoger.

Muziekonderwijs voor (jonge) kinderen

De opzet van het voorbereidende muziekonderwijs voor kinderen is als volgt: Aan de kinderen uit groep drie van de basisschool wordt de cursus Muziek Spelenderwijs gegeven. Voor kinderen uit groep 4 en 5 is er de 2-jarige AMV cursus. Voor de tienjarigen is er een 1 -jarige AMV cursus. De kinderen die na de AMV les nog energie overhebben – maar ook kinderen die geen AMV volgen! – kunnen deelnemen aan een Kinderkoor: in muzikaal opzicht een goede aanvulling op de AMV lessen. De lessen voor kinderen worden hieronder beschreven. Voor de allerkleinsten beginnen we met:

Muziek op schoot

De cursus Muziek op schoot is bestemd voor kinderen tussen de 4 maanden en 4 jaar samen met een ouder/ verzorger. Er zijn vier cursus voor kinderen van vier verschillende leeftijdsgroepen: voor baby’s tussen 4 en 6 maanden, voor peuters van 14 tot 20 maanden, voor peuters van 2 tot 3 jaar en van 3 tot 4 jaar. Het is mogelijk om bij elke van deze vier leeftijdsgroepen te beginnen. Baby’s en peuters genieten van muziek, vrijwel iedereen zingt wel eens een wiegenliedje voor de baby. In deze cursus worden er liedjes gezongen met bijbehorende spelletjes, er wordt geïmproviseerd op muziek, geëxperimenteerd met geluiden en natuurlijk geluisterd. Deze cursus kan u helpen muziek een plaats te geven in het dagelijks leven. Een cursus waar uzelf echt niet bijzonder muzikaal voor hoeft te zijn! De cursus kan beginnen zodra er voldoende aanmeldingen zijn. Ze bestaat uit zo’n 8 tot 10 lessen van 30 minuten terwijl de groepen uit 6 tot 10 kinderen zullen bestaan afhankelijk van de leeftijd.

Muziek en beweging voor kinderen

Zoals de naam al zegt is bewegen een wezenlijk onderdeel van de cursus. Bewegen doen kleuters immers spontaan in dansen, klappen en zingen. Het is belangrijk deze natuurlijke aanleg en interesse van het kind te stimuleren. We zullen dit doen aan de hand van (zelfbedachte) verhaaltjes, speelliedjes, maar ook door in beweging te reageren op elementaire muzikale contrasten zoals geluid/ geen geluid, sterk/ zacht en langzaam/ snel. We zullen ook dansen bedenken op allerlei soorten muziek, en bestaande kleuterdansen uitvoeren. We maken daarbij gebruik van onze stem en van eenvoudige slaginstrumenten. Naast bewegingsontwikkeling spelen ook andere aspecten een rol: denk maar aan concentratie en motorische ontwikkeling bij kinderen. De cursus duurt 12 weken.

Muziek Spelenderwijs

Muziek spelenderwijs is voor kinderen uit groep drie van de basisschool. De auditieve ervaringen met muziek staan centraal. De docent zal op heel uiteenlopende manieren de fantasie van kinderen proberen te prikkelen waardoor vervolgens een aantal aspecten van muziek en instrumenten bij de kinderen bewust worden gemaakt. Met beweging, dans, spelletjes, improvisatie en veel zingen worden verschillende begrippen duidelijk: het onderscheiden van hoog-laag, sterk-zacht, zachter-sterker worden, vorm en structuur in muziek, cadans, ritme en tempo. Ook het geheugen wordt getraind door middel van bijvoorbeeld het onthouden van klankenreeksen, herkennen van fragmenten en klankkleuren. In de cursus zullen verschillende buitenmuzikale onderwerpen als basis dienen voor een reeks lessen. Een willekeurig voorbeeld: Voorjaar, Wind, Feest, enzovoort. De cursus duurt ongeveer 4 maanden.