pianoles-van-rene
 • Pianoles van Rene
 • Beste online muziekcursus van 2021. Complete lesprogramma tijdelijk slechts €297!
pianopro
 • PianoPro
 • Snel online piano of keyboard leren spelen? Met deze cursus kan je snel liedjes spelen.
gitaarles-van-koen
 • Gitaarles
 • Leer snel online gitaar spelen met deze geweldige cursus. Nu tijdelijk voor €69!
nha-muzikale-thuisstudies
 • NHA Muziekles
 • NHA biedt diverse online programma's voor gitaar, piano en keyboard!
loi-muziek-thuisstudie
 • LOI Muziekles
 • Via LOI leer je in korte tijd een muziekinstrument bespelen. Goede docenten!

Basisonderwijs

Dagelijks zijn er duizenden meesters en juffen in Nederland werkzaam binnen het basisonderwijs. Maar dat is nog niks in vergelijking met de honderdduizenden kinderen die elke dag door deze docent moet worden onderwezen. Er is de afgelopen jaren ontzettend veel veranderd op de basisschool. Niet alleen is het niveau door de jaren heen gestegen, ook de werkdruk voor de docent neemt toe (de algemene muzikale vorming op de muziekschool biedt qua muziekonderwijs dan uitkomst). Daar waar vroeger veel aandacht was voor het individuele kind, wordt de basisschool nu steeds meer een plek waar kinderen snel volwassen moeten worden en al vanaf jonge leeftijd presteren om mee te kunnen groeien met de onderwijsmethodiek. Niet alleen voor leraren is dit een ingrijpende verandering; ook het kind zelf, en natuurlijk de ouders, merken dit dagelijks. Muzieklesvergelijken.nl biedt praktische tips om, in deze dynamische tijd, toch te begrijpen wat er nodig is om kinderen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Klik hieronder direct door naar een van verschillende groepen voor meer informatie over muzieklessen in de klas.

 1. Muziekles in groep 1
 2. Muziekles in groep 2
 3. Muziekles in groep 3
 4. Muziekles in groep 4
 5. Muziekles in groep 5
 6. Muziekles in groep 6
 7. Muziekles in groep 7
 8. Muziekles in groep 8

Muziekles op de basisschool

De lagere school moet voor kinderen een fijne plek zijn waar ze tijdens hun kinderjaren een aantal belangrijke eigenschappen en vaardigheden zullen ontwikkelen. Een van de meest belangrijke eigenschappen waaraan al vanaf groep 1 en groep 2 wordt gewerkt is “sociaal gedrag”. Door samen met andere kinderen te spelen en te werken ontwikkelen ze deze vaardigheid. Daarnaast staan de reken en taal ontwikkelingen binnen de huidige onderwijs methode als belangrijkste vakken centraal. Dit vormt de basis voor de verdere studieloopbaan van het kind. Ouders kunnen hun kinderen hier goed bij ondersteunen.

Voordat een kind in groep 7 of groep 8 zit, en klaar is voor de Citotoets (eindtoets), moeten er diverse hordes worden genomen. Niet elk kind is hetzelfde. Daarom hebben veel kinderen toch een op individuele niveau afgesteld programma nodig. Dit komt voornamelijk voor bij kinderen die zwak zijn in rekenen en taal. De afgelopen tijd is het percentage “rugzak kind” sterk toegenomen. Voorbeelden hiervan zijn kinderen met ADHD, ADD, autisme spectrumstoornissen, dyscalculie, dyslectie, asperger, doofheid en blindheid. Logisch natuurlijk dat deze kinderen extra aandacht verdienen. Voor een meester of juf is dit door tijdgebrek echter niet altijd meer haalbaar en veel scholen bezuinigen op onderwijs ondersteunend personeel. Op muzieklesvergelijken.nl zijn daarom verschillende tips te vinden over het begeleiden van deze kinderen op het gebied van muziek om de emotionele en sociale vaardigheden te trainen.