gitaar
  • Gitaarles
  • Leer alles over akkoestische of elektrische gitaar. Noten, akkoorden, techniek en liedjes!
pianoles
  • Pianoles
  • Snel online piano of keyboard leren spelen? Met deze cursus kan je snel liedjes spelen.
drumles
  • Drumles
  • Leer snel drummen. Ritmes, noten lezen, meespelen met muziek en fills en solo's!
zangles
  • Zangles
  • Leer in korte tijd goed zingen. Zuiver zingen, stemoefeningen, zangtechniek en vrolijke songs!
basgitaar
  • Basgitaarles
  • De basgitaar is onmisbaar en de basis van elke band. Leer bass spelen in een korte tijd!

Muziekles in groep 8

Het laatste jaar van de basisschool is aangebroken. Een jaar vol nieuwe ontwikkelingen en ervaringen. Het jaar van afscheid, de musical, de keuze voor de middelbare school en kamp!

Basisschool Groep 8

Het is dan eindelijk zover. De kinderen zijn de oudste van de school. In dit jaar staat de keuze voor de middelbare school centraal maar natuurlijk is er ook aandacht voor het afscheid, de musical en kamp. Een jaar waar de meeste kinderen met plezier op terugkijken. Groep 8 is een jaar waarin veel scholen de kinderen zelf verantwoordelijk willen stellen voor hun daden. Dit op voorbereiding op de middelbare school. Het huiswerk wordt alleen maar meer en de kinderen zullen ook meer losgelaten worden. Er gaat veel veranderen volgend jaar en de basisschool doet haar best om hun leerlingen daar zo goed mogelijk op voor te bereiden.

Begin groep 8 komen de resultaten van de Cito entreetoets binnen. De kinderen, ouders en leerkrachten gaan met elkaar om het niveau van het kind te bespreken. De leerkracht zal hier een advies geven over het niveau wat de basisschool het best vind passen bij deze leerling. De ouders en het kind kunnen zich nu gaan oriënteren op de middelbare scholen. Tegenwoordig worden kinderen ook vanaf groep 1 al gevolgd met andere toetsingsmethoden.

Sinds 2015 wordt de Cito eindtoets niet meer in februari gemaakt maar is deze verplaatst naar april. Dit is gedaan om er voor te zorgen dat de leerlingen tot het eind van het jaar effectief leren. De kans bestaat dat de kinderen na het maken van de Cito toets minder gemotiveerd zijn om nog goed hun best te doen op school, het niveau staat immers toch al vast. De laatste jaren werd er bij het maken van een schoolkeuze al minder naar de Cito score gekeken maar werd er meer naar het advies van de leerkracht geluisterd. Deze verandering bevordert dit proces natuurlijk aanzienlijk. Overigens baseren de leerkrachten hun advies natuurlijk over de behaalde resultaten over de hele schoolperiode genomen maar ook wordt er rekening gehouden met de verdere ontwikkeling van het kind. Er is nu minder sprake van een momentopname maar wordt het kind vanuit verschillende perspectieven bekeken in plaats van enkel de cijfertjes.

Sociaal-emotionele ontwikkeling groep 8

De school laat de kinderen steeds meer verantwoordelijk zijn over hun eigen daden en dat is ook precies waar kinderen van deze leeftijd behoefte aan hebben. Ook het loslaten is hierin een belangrijke stap. De kinderen gaan de wereld nu zelf ontdekken. Dit kan voor ouders erg moeilijk zijn maar het is een fase waar de kinderen inzitten. Ze zullen ook niet meer alles zo maar klakkeloos aannemen. De kinderen onderzoeken zelf en zullen een eigen vormen. Heel normaal maar dan kan in de klas of thuis behoorlijk botsen met de ouders of leerkracht. Kinderen zullen zich afzetten van regels en zullen het ‘pubergedrag’ vertonen. Bij het ene kind is dit al volop aan de gang en bij andere kinderen komt het pas over twee jaar. Door deze kloof ontstaan er ook grote verschillen tussen kinderen. Het ene kind ontwikkelt zich veel sneller dan het andere kind en heeft daardoor behoefte aan andere vrienden of activiteiten.