gitaar
  • Gitaarles
  • Leer alles over akkoestische of elektrische gitaar. Noten, akkoorden, techniek en liedjes!
pianoles
  • Pianoles
  • Snel online piano of keyboard leren spelen? Met deze cursus kan je snel liedjes spelen.
drumles
  • Drumles
  • Leer snel drummen. Ritmes, noten lezen, meespelen met muziek en fills en solo's!
zangles
  • Zangles
  • Leer in korte tijd goed zingen. Zuiver zingen, stemoefeningen, zangtechniek en vrolijke songs!
basgitaar
  • Basgitaarles
  • De basgitaar is onmisbaar en de basis van elke band. Leer bass spelen in een korte tijd!

Muziekles in groep 2

Als een leerling in groep 2 komt is het meestal vijf jaar oud. De kinderen hebben al een jaar, of soms al twee jaar kleuteren (onderwijs volgen in groep 1 en 2) achter de rug waarin ze zijn blootgesteld aan allerlei prikkels die met het onderwijs te maken hebben. Het reilen en zeilen binnen een kleuterklas is bekend bij de leerlingen. De leerlingen starten de dag gezamenlijk in de kring. De kinderen krijgen de kans om de ervaringen te delen en zich zo mondeling te presenteren, een belangrijke vaardigheid binnen de ontwikkeling van een kind.

Basisschool Groep 2

In groep 2 spelen de kinderen ook nog vaak in de zogenaamde hoeken. Wie is er niet mee groot geworden? De poppenhoek, de bouwhoek en onder andere de leeshoek. Bij de eerstgenoemden leren de kinderen samen spelen en samenwerken. De kinderen zullen regelmatig in een conflictsituatie terecht komen waar ze dan ook weer zelf uit moeten komen. Dit is een mooie leerschool voor in het ‘echte’ leven. De kinderen leren voornamelijk door activiteiten. Ze hebben natuurlijk nog geen rekenboeken en zullen de informatie verwerven uit gesproken taal van de leerkracht en door zelf te ontdekken. Ontdekkend leren, dat is iets wat veel gebeurd bij de kleutergroepen. Het proberen, het mislukken en dan nogmaals proberen is een manier die kinderen laat leren en wat erg vaak terugkomt bij het spelend leren in de kleuterklassen.

Sociaal-emotionele ontwikkeling groep 2

Kleuters komen in groep 1 en groep 2 in de fase dat ze een zelfbeeld ontwikkelen. Het is van belang dat ze goede begeleiding krijgen om dit zelfbeeld als positief te ervaren. De kinderen leren hun kwetsbaarheid kennen en hebben veel last van wisselende emoties. Als de kinderen verder gevorderd zijn in het ontwikkelen van een zelfbeeld gaan ze ontdekken dat ze niet alleen op de wereld zijn. En dat al die andere ‘wezens’ óók gevoelens en emoties kennen. Door juiste begeleiding kunnen de kinderen zich leren inleven en rekening houden met de emoties van andere kinderen in hun omgeving. Het omgaan met conflicten, zoals hierboven aangegeven, past heel goed bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. In een kleuterklas gebeurd het om de paar minuten dat kinderen huilend bij de juf komen met het verhaal dat Pieter het hondje van Jantje heeft afgepakt. Wat er vaak niet wordt bij verteld is Pietje het hondje wel degelijk als eerste had en dus voor zichzelf opkomt. De kinderen moeten leren omgaan met de normen en waarden binnen onze samenleving. Door deze, voor ons schattige, onbelangrijke, situaties leren de kinderen omgaan met ruzies en vervelende situaties die ze in hun verdere leven nog vaak zullen meemaken. Lees verder over groep 3.