gitaar
  • Gitaarles
  • Leer alles over akkoestische of elektrische gitaar. Noten, akkoorden, techniek en liedjes!
pianoles
  • Pianoles
  • Snel online piano of keyboard leren spelen? Met deze cursus kan je snel liedjes spelen.
drumles
  • Drumles
  • Leer snel drummen. Ritmes, noten lezen, meespelen met muziek en fills en solo's!
zangles
  • Zangles
  • Leer in korte tijd goed zingen. Zuiver zingen, stemoefeningen, zangtechniek en vrolijke songs!
basgitaar
  • Basgitaarles
  • De basgitaar is onmisbaar en de basis van elke band. Leer bass spelen in een korte tijd!

Muziekles in groep 3

Groep 3, één van de grootste veranderingen voor het kind in het basisonderwijs. Het spelend leren wordt ‘echt’ leren. In de kleuterklassen hebben de kinderen wel kennis gemaakt met lezen, rekenen en schrijven maar in groep 3 wordt alles ‘echt’. Waar de kinderen in de kleuterklassen meer in de kring zitten in plaats van aan hun tafeltjes veranderd dat in groep 3. Op sommige scholen starten de leerlingen nog wel in de kring maar is dan ook meestal het enige moment van de dag dat de kinderen daar zitten. De rest van de dag zitten de kinderen aan hun eigen tafeltje, met hun eigen laatje, met hun eigen boeken en hun eigen ‘echte’ pennen.

Basisschool Groep 3

Er veranderd een hoop voor de kinderen. Kinderen krijgen een reken- en taalboek en de indeling van de klas is anders. Er zijn geen bouwhoeken en poppenhoeken meer maar er is plaats gemaakt voor een instructietafel en een boekenkast. Kinderen vinden over het algemeen groep 3 erg leuk en maken snel grote sprongen. Ze merken dat ze ouder worden en de kleutertijd achter zich laten. De ontwikkeling van lezen, schrijven en rekenen gaat in het begin erg snel. De kinderen vinden het erg leuk om te ervaren dat ze de woorden kunnen lezen en ook nog kunnen schrijven. Ook zijn leerlingen erg trots als ze thuis kunnen laten zien wat ze met rekenen geleerd hebben. Natuurlijk is de spanningsboog van kinderen in groep 3 nog niet erg hoog en zullen de kinderen moeten wennen aan het feit dat het in groep 3 nou eenmaal anders gaat dan in de kleuterklassen. Ze spelen nog maar een kwartiertje buiten en dat ook nog met de kinderen uit hogere klassen. ’s Middags wordt er ook al niet meer buiten gespeeld en ze spelen ook niet meer in de hoeken. Sommige kinderen zullen het in het begin moeilijk vinden om zich aan dit patroon aan te passen, maar over het algemeen komt dit vanzelf.

Een veel voorkomend voorval vanaf deze leeftijd is dat de ouders bewust, of onbewust, druk uitoefenen op het kind om altijd maar goed te presteren. Omdat resultaten vanaf nu echt goed meetbaar zijn willen ouders natuurlijk dat het kind goed mee komt. Het nadeel hiervan is dat de druk die op het kind wordt uitgeoefend niet altijd het gewenste effect heeft en kan, zeker op oudere leeftijd, als vervelend en zwaar worden ervaren.

Sociaal-emotionele ontwikkeling groep 3

De ontwikkeling van het zelfbeeld van het kind gaat weer een paar stappen verder. De reflectie van het kind op zichzelf is begonnen . De redelijk egoïstische ‘ik’ van een kleuter veranderd langzaam in een groepsdier en het kind wilt zich identificeren met een groep. Op deze leeftijd is de rol van ouder of verzorger nog erg belangrijker. Kinderen nemen gedrag nog heel snel over. De kinderen gaan zich ook steeds meer richten op leeftijdsgenoten en seksegenoten. Waar je bij de kleuters nog elke dag andere beste vriendjes en vriendinnetjes heb wordt hier de stap gemaakt naar een andere soort vriendschap. Er ontstaan beste vriendjes en vriendinnetjes voor een langer periode. Lees verder over groep 4.