gitaar
  • Gitaarles
  • Leer alles over akkoestische of elektrische gitaar. Noten, akkoorden, techniek en liedjes!
pianoles
  • Pianoles
  • Snel online piano of keyboard leren spelen? Met deze cursus kan je snel liedjes spelen.
drumles
  • Drumles
  • Leer snel drummen. Ritmes, noten lezen, meespelen met muziek en fills en solo's!
zangles
  • Zangles
  • Leer in korte tijd goed zingen. Zuiver zingen, stemoefeningen, zangtechniek en vrolijke songs!
basgitaar
  • Basgitaarles
  • De basgitaar is onmisbaar en de basis van elke band. Leer bass spelen in een korte tijd!

Muziekles in groep 4

Na een jaar zijn de meeste kinderen wel gewend aan de structuur van de middenbouw en hebben hun draai gevonden. Groep 4, een jaar waarin veel wordt gedaan en waar kinderen het niet altijd even leuk vinden. Ze kennen de letters, ze kunnen lezen en het begin met rekenen is gemaakt. Kinderen zullen niet altijd het leereffect ervaren die er zeker is! De fantasie van de kinderen neemt ook af en de hoe- en waarom vragen worden steeds belangrijker. De kinderen zijn hierdoor erg nieuwsgierig en leergierig.

Basisschool Groep 4

Groep 4 lijkt erg veel op groep 3. In groep 4 worden dezelfde vakken gegeven als in het jaar daarvoor alleen zijn de kinderen verder in de leerlijn. Zo wordt bij schrijven de hoofdletters aangeleerd en met rekenen komen de eerste tafels aan bod. Het samenwerken wordt in deze fase van de ontwikkeling als erg belangrijk ervaren maar zullen veel kinderen ook nog moeten leren. Aan de spanningsboog wordt flink gewerkt. De momenten van zelfstandig werken kunnen worden uitgebreid en de kinderen kunnen steeds meer zelf en worden minder afhankelijk van de leerkracht.

Vaak is het hoe ouder het kind wordt hoe hoger de druk wordt om te presteren. Nu de kinderen al voor tweede jaar deze onderwijssituatie meemaken wordt de druk vanuit thuis meestal verhoogd. Het halen van goede prestaties wordt belangrijker en het kind moet nu wat gaan bereiken.

Sociaal-emotionele ontwikkeling groep 4

Het kind lijkt in groep 4 al een stuk stabieler in vergelijking met de kleuterklassen maar is dit nog lang niet. Dit komt in de loop der jaren, het kind kan ook op deze leeftijden nog stemmingswisselingen vertonen. Ook in deze fase zijn de ouders en verzorgers het grote voorbeeld voor de kinderen en wordt het gedrag nog geregeld geïmiteerd. Rond deze leeftijd gaan de kinderen zich ook steeds meer vergelijken met leeftijdsgenoten. De kinderen komen steeds meer in aanraking met invloeden van buitenaf. Denk aan geweld, agressie, en je eigen naam hoog houden. Ook leert een kind op deze leeftijd veel meer rekening te houden met een ander. Door goede begeleiding van volwassenen leren ze ook omgaan met de net genoemde aspecten. Ze leren namelijk om zich te verplaatsen in de gevoelens en gedachten van andere kinderen. Ook is dit een goede stap om om te gaan met verschillende culturen en religies. Lees verder over groep 5.